Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Slik blir den nye IT-politikken

OSLO: En sterkt distriktsvennlig IT-profil med tilhørende sterk statlig styring – dette er holdningen til sentrumspartiene som nå ventelig vil danne regjering. Men kommende statsminister Kjell Magne Bondevik (bildet) imponerer ikke med sitt IT-program.

Bondevik, Kjell Magne
Valgets vinner, KrF, har lite konkret i sitt handlingsprogram om IT. Formuleringer som «styrking av data- og IT-undervisningen» og «økt satsing på forskning», er ikke fulgt opp av konkrete forslag, og partiet nøyer seg med å konstatere at IT-utviklingen er en av de største utfordringene i dagens samfunn.

Større personvern
Venstre og Senterpartiet har begge tatt til orde for en sterkere fokusering på personvern som følge av at IT berører oss på stadig flere områder i samfunnet. Venstre vil dessuten utstyre skolene med flere PCer og bringe antall elever pr. PC ned på fem mot dagens 20.

Eget IT-veritas
Venstre vil dessuten opprette et eget IT-veritas for sertifisering av IT-løsninger og går også inn for overføring av IT-ansvaret fra Planleggings- og samordningsdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

Regionale telestuer
Venstre er, sammen med Senterpartiet, skeptisk til utbygging av et IT-senter på Fornebu. Venstre ønsker regionale «telestuer» og Senterpartiet ser IT politikken som det kanskje viktigste virkemiddel for å opprettholde spredt bosetting og styrke næringslivet i distriktsnorge.

Samme teletakst
Senterpartiet er for en sterk styring av prispolitikken og vil ha en eneste teletakst som skal gjelde i hele landet.
Annonse