Annonse


Opplysningen lettere tilgjengelig

Siden 8. juli har alle mobilabonnenter hatt muligheten til å bli satt direkte over til ønsket telefonnummer fra Opplysningen 180. Nå lanserer vi denne tjenesten også for alle ordinære telefonabonnenter, opplyser informasjonssjef Cecilie Melland i Telenor Media.

Settes direkte over
Prinsippet med den nye tjenesten er det samme som tidligere: Fra Opplysningen 180 kan du nå bli satt direkte over til den du ønsker å snakke med.

Det vil ikke være mulig å bli satt over til utlandet eller til 820 og 829-nummer fra Opplysningen 180.

Fast pris
Kunden vil betale en fast pris for Sett Over-tjenesten, i tillegg til ordinær pris for å ringe Opplysningen 180. Pris for «Sett Over» fra vanlig telefon vil være 3 kroner. Svarer det ikke i den andre enden, eller det er opptatt, koster tjensten ingenting, opplyser Melland.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse