Annonse


Mener Telenor tar fortjenesten

– Vi kan ikke akseptere prisvilkår som for oss medfører prisøkning til Telenor Nett på over 40 prosent i gjennomsnitt, heter det i en klage fra Media Access til Konkurransetilsynet 25. august. Selskapet mener også at marginene blir for små i forhold og at enkelte tjenester vil gå med underskudd.

Ikke i henhold til forskriften
– Vi har siden oktober 1996 drevet under egen avtale med Telenor. Denne avtalen er sagt opp med virkning fra 11 september.

– Vi er imidlertid av den oppfatning at Telenor med de nye vilkårene fortsatt ikke leverer i henhold til forskriften om åpen nett-tilgang på like vilkår for alle aktører og vil ta dette videre opp med Post og teletilsynet, heter det i en klage fra 14. august.

Eksempler
Media Access gir eksempler på det de kaller på urimelig prising i sitt brev til Konkurransetilsynet.

Annonse
– Samtlige tjenestekategorier og samtlige tilleggsfunksjoner som Telenor tilbyr i sine vilkår kan vi også levere på vår nåværende utstyrsplattform. Prisen Telenor tar for disse funksjonene i etablering og for første års kvartalavgifter utgjør hele kostprisen for maskinen Media Access benytter.

Statistikk
Det heter i klagen at Telenor tar mellom 100 og 150 tusen for etablering samt en avgift på mellom 850 og 1.150 kroner for hvert nummer.

– Vi anser operasjonen som så lite kostnadskrevende og samtidig så vesentlig del av det produktet som selges til kundene at tjenesten er gratis.

Himmelvid forskjell
De store ord tas i bruk når det gjelder nummer som leveres til sluttbrukeren. I kommentaren heter det:

– Dette er ikke bare himmelvidt fra våre kostnader, det er også ubegripelig hvordan de kan ha høyere faste kostnader på et slikt nummer i forhold til et fastlinjenummer som krever fysisk kabel helt ut til abonnenten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse