Arkiv

Annonse


IT blir konsentrert i Næringsdepartementet

ArkivI fall dette skjer vil det være en lykke for IT-bransjen i Norge. Den største ulykken som kan skje er at det IT-ansvarlige departementet skulle bli styrt av en Sp-fundamentalist á la Anne Enger Lahnstein.

Store forskjeller
Det vil nemlig være store forskjeller i synet på sentrale IT-politiske spørsmål i regjeringen. Sp vil som kjent skru klokka tilbake og ønsker helst telemonopolet tilbake. De vil også sannsynligvis trosse liberaliseringsdirektivene fra EU selv om EØS-avtalen aldri så mye pålegger oss å følge dem.

Venstre best
I spørsmål om liberalisering av telemarkedet, privatisering av Telenor m.m. er det stor uenighet mellom de tre regjeringspartiene. Venstre er et markedsliberalistisk parti. Sp er et proteksjonistisk langt på isolasjonitisk parti. KrF. er i så måte pragmatisk.

Har vist vilje
Venstre har iallfall i ord vist vilje til å føre en aktiv IT-politikk og de er svært opptatt av småbedriftens kår. Og dem er det mange av i IT-Norge. Derfor er det uten tvil IT-bransjens beste håp nå at Venstre får posisjon i de departementene som bestemmer IT-politikken.

Annonse


Hvis det næringspolitiske blir satt i høysetet, kan vi ha håp om en vettug IT-politikk. Hvis ikke ser det svært mørkt ut og vi kan risikere null eller negativ handlekraft fra den nye Regjeringen.

Samferdsel
Dessverre ligger Sp godt an til å få Samferdselsdepartementet og både Anne Enger Lahnstein og Magnus Stangeland nevnes som ministerkandidater i spekulasjonene.

I så måte er Magnus Stangeland langt å foretrekke. Han er langt mindre kritisk til EØS og liberalisering enn Lahnstein og er som bedriftsleder også sterkt opptatt av hva som er næringspolitisk klokt – og det er ikke mildt sagt mye av det Lahnstein står for.

Vet hva han snakker om
Stangeland har også markert seg i telepolitikken som mangeårig formann i Samferdselskomiteen. Han vet iallfall hva han snakker om i telepolitikken. Det gjør ikke partifellen fra Akershus.