Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Tamburstuen vil ha DCS-lisens

Foto: Jørgen berner RossI Samferdselsdepartementet er man fremdeles ikke klar over hva det egentlig innebærer at Normobil City Call AS er ”interessert i” den tredje DCS-lisensen. Selskapets saksbehandlere kommer derfor til å bruke mandagen til å studere søknaden, for å være sikker på at alt det formelle er i orden.

Behov for diskusjon
Normobil City Call har valgt å si at selskapet leverer en interessemelding, ikke en søknad, fordi konsortiet mener at enkelte punkter i lisensbetingelsene må diskuteres videre før det eventuelt blir aktuelt å levere en formell søknad.

– Vår innstilling er at det nå er opp til departementet å finne ut om de synes at det er tilstrekkelig at Telia har søkt, eller om det eventuelt er ønskelig å ha enda en søker. I såfall vil vi gjerne gå inn på en diskusjon med departementet om enkelte punkter i lisensbetingelsene, sier Trygve Tamburstuen til Dagens Telecom.

Klinkende klar
Ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet mener på sin side rammebetingelsene går klinkende klart frem av lisensinnbydelsen, og at det i så måte ikke skulle være nødvendig med ytterligere diskusjoner.

Annonse
Post- og Teleavdelingens saksbehandlere kommer likevel til å bruke store deler av mandagen til å lese gjennom og studere Normobils papirer, for å få oversikt over hva konsortiet egentlig mener med sin interessemelding. Det finnes også endel formelle, juridiske krav som må avklares både i forhold til Normobil og i forholdet til de andre, komplette søknadene fra Telia, NetCom og Telenor Mobil.

Nr. 2 for Tamburstuen
Dagens Telecom erfarer at selskapet består av blant andre France Telecom, Eltele og Norway Group med Trygve Tamburstuen i spissen. Den fjerde interessenten er Mobile Systems International, som er størst på nettplanlegging internasjonalt og som jobbet et år sammen med Tamburstuen for å forberede søknaden.

Tamburstuen er tidligere kjent som mannen som startet NetCom som en enmannsbedrift som faktisk fikk GSM-lisens for fem år siden. Han har fremdeles en (meget liten) eierpost i NetCom, men er ellers ute av dette selskapet. De siste par årene har han konsentrert seg om mobilutbygning Afrika, blant annet med lisens i Ghana.

På spekk
– Det stemmer forsåvidt at Norway Group og MSI arbeidet ”på spekk” med å forberede en slik søknad, sier Tamburstuen til Dagens Telecom.

– Siden april har vi imidlertid vært i stadig kontakt med France Telecom før vi kom frem til avtalen om et felles fremstøt for lisensen. Samtidig har Eltele og France Telecom helt separat inngått sin egen samarbeidsavtale. Et problem for France Telecom i denne sammenheng har vært at selskapet jo fikk lisens for DCS 1800 i Danmark, og at selskapet ganske enkelt har manglet ressurser å sette på lisenssøknad i Norge.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse