Annonse


Nett til himmels

Svært mange bedrifter har brukt sommermånedene til å installere Internett. I mai var det vel 370.000 brukere på arbeidsplassene. Nå anslås tallet til å være over 800.000.

Eksplodert
Nesten 1,4 millioner nordmenn har nå tilgang til Internett. Bare i månedene juli og august har antallet nye abonnenter gått fra i underkant av 200.000 til nesten 300.000.

Det er vellykkede kampanjer fra Telia og Telenor som har ført til mesteparten av økningen. I følge Aftenposten viser tallene fra Norsk Gallup at over en halv million nordmenn nå har tilgang til Internett hjemme.

Nye grupper
Internett er blitt vanlig hjemme og er snart standard på arbeidsplassen. Det innebærer at nye grupper tar nettet i bruk. Stadig er det de unge som dominerer, men det er nå personer mellom 40 og 60 år som står for den største økningen. Tenåringenes interesse ser ut til å synke litt, mens andelen kvinnelige bruker har økt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse