Annonse


Tre vil ha DCS-1800 lisens

Dagens Telecom bringer her pressemeldingen i sin helhet:

«Utlysning av konsesjoner for nytt mobiltelefonsystem

Samferdselsdepartementet har mottatt tre søknader om konsesjon for etablering og drift av et nytt mobiltelefonsystem av typen DCS-1800.

Følgende har søkt:

Annonse


•NetCom GSM AS
•Telenor Mobil AS
•Telia AB

I tillegg foreligger det en interesseanmeldelse fra et konsortium med tilknytning til selskapet Normobil City Call AS.»