Arkiv

Annonse


Telenor søker DCS 1800

ArkivTelenor ønsker å benytte det nye nettet til å introdusere nye, kapasitetskrevende tjenester, og som et avlastningsnett for det allerede eksisterende GSM-nettet.

Telenor Mobil har tidligere gitt uttrykk for det nye nettet vil være delvis utbygget allerede til våren, så sant Samferdselsdepartementet overholder sine løfter om at såvel Telenor Mobil som NetCom skal få konsesjon for å utvide kapasiteten i sine nett.

Nye tjenester
– Med det nye mobilnettet vil vi få en vesentlig bedre kapasitet. Dette vil gi oss mulighet til å øke trafikkvolumet på GSM- og DCS 1800-nettet for eksisterende og nye kunder. Samtidig kan vi introdusere nye tjenester som krever stor overføringshastighet, sier adm. direktør i Telenor Mobil, Stig M. Herbern.

Konsesjonsvilkårene gir Telenor anledning til å se GSM og DCS-1800 under ett, det vil si inkludere det eksisterende 900-nettet for å oppfylle dekningskravene gitt i utlysnings-dokumentene. Dette innebærer at Telenor omtrent ved tildeling av konsesjon, har den dekningen som Samferdselsdepartementet krever på sikt.

Annonse
Offensiv utbygning
– Vi vil likevel satse offensivt på utbygging av DCS 1800-nettet. Utviklingen når det gjelder etterspørsel og kundekrav, kan overstige selv våre egne prognoser, og da ønsker vi å ha det nødvendige handlingsrom, sier Stig M. Herbern.

Identisk
Det nye 1800-nettet er teknisk sett identisk med det eksisterende GSM 900-nettet, bortsett fra at radiokommunikasjonen går i et høyere frekvensbånd.

Tjenestene vil i utgangspunktet bli de samme som i GSM 900-nettet. For at det nye og eksisterende nettet skal fungere sammen, er det nødvendig å ta i bruk nye mobiltelefonterminaler, såkalte «dual band» terminaler.

Velger automatisk
– For våre nye kunder vil dette innebære at de ikke trenger å velge mellom et DCS 1800-nett eller et GSM-nett. De får begge deler automatisk dersom de kjøper en dual band terminal. De nye terminalene vil automatisk velge det GSM-nettet som har ledig kapasitet og dekning, sier Herbern.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse