Arkiv

Annonse


Munthe lader våpnene mot Telenor

ArkivNetCom vil gjøre det billigere å ringe fra mobiltelefon så lenge du befinner deg i ‘hjemmesonen’ eller bedriftssonen for næringslivskunder. Filosofien er at mobiltelefonen vil erstatte fast telefon. Apparatet vil selv finne ut når du forlater hjemmesonen og går over til vanlig mobiltakst.

Med DCS 1800 vil en hjemmesone kunne avgrenses til et lite område, selv om begrepet også vil omfatte områder med bare GSM 900-sendere.

Primærtelefon
– Mobiltelefonen vil på sikt bli den eneste telefonen, primærtelefonen. Derfor oppfatter vi oss ikke som mobilselskap, men snarere som et teleselskap, sier Gert Munthe, som torsdag ettermiddag kunne levere NetComs konsesjonssøknad på DCS 1800 i Norge.

Flere mobil enn fasttelefoner
I sine prognoser anslår NetCom mobilpenetrasjonen i Norge til å stige til 50 prosent i år 2000. Norge har i dag en av verdens høyeste mobilbruk med en penetrasjon på 32 prosent. Innen konsesjonstidens utløp i år 2009, regner selskapet med at penetrasjonen vil stige til rundt 70 prosent, det vil si høyere enn tilsvarende tall for fast telefon i dag.

Annonse
Blir lønnsom
Selskapet tar sikte på å komme opp i rundt en million abonnenter i løpet av den samme perioden. Investeringene neste år vil være på dagens nivå, dvs. rundt 300 millioner kroner. Munthe føler seg også rimelig trygg på at han nå kan se resultater av investeringene selskapet har gjort i Norge:

– Vi vil bli lønnsomme i løpet av inneværende år, sier han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse