Annonse


Bredt fra Nordicom

Et ATM-basert nett mellom Oslo, Stavanger og Trondheim på 34 megabit/s vil ikke koste stort mer enn dagens 2 megabit-samband på leide linjer.

Nordicom er ikke et eget selskap, men er et et pan-nordisk produktkonsept som Telenor, Tele Danmark og Telenordia eier. De har etablert et nordisk ATM-basert-nett med over 50 operative ATM-noder og 300 noder totalt.

Bredbåndsnett
– I dette nettet kan vi nå tilby en avansert tjenesteintegrasjon på hastigheter fra 64 kbit/s opp til 34 Mbit/s. Vi kan for eksempel tilby løsninger med ATM i ene enden og Frame Relay i andre enden, sier Nils Petter Brokstad som leder det nordiske prosjektet.

Han opplyser at Nordicom-nettet har 40-50 kunder allerede. Og først nå går man bredt ut og markedsfører tilbudet som de sier er “verdens første internasjonale ATM bredbåndsnett mellom operatører med integrerte tjenester”.

Annonse
Prisene
I introduksjonsfasen opererer Telenor med faste, ikke volumsavhengige priser. Det betyr en etableringspris og en månedlig pris pr. lokasjon og forbindelse. En bedrift kan for eksempel få et 34 Mbit/s-nett mellom Trondheim, Oslo og Stavanger til en pris som bare er såvidt over prisen for en tilsvarende forbindelse med 2 Mbit/s Digital-tjeneste. Og her kan man bruke f.eks. både en 25 Mbit/s kanal og en 10 Mbit/s-kanal.

Prisene vil variere med aksessavstnader. Men kort sagt betyr dette at bedrifter med store båndbreddebehov kan etablere 34 Mbit/s-forbindelser for samme pris som de i dag betaler for en 2 Mbit/s leid linje eller til en pris på samme nivå som den nye fire Mbit/s linjeprisen vil være. 11 norske byer omfattes nå av Nordicom-nettet. Sju danske byer er med, 12 svenske pluss Helsinki i Finland.

Mange tjenester
– Fleksibilitet, skalerbarhet og høy kvalitet er kjennetegnet for Nordicom-produktene. Vi tilbyr ikke bare fysisk aksess, men en rekke tjenester over hele Norden, sier Brokstad.

En av de mest sentrale tjenestene er LAN Interconnect, der man kan tilby LAN-integrasjon over telenettet på hastigheter opp til 16 Mbit/s (Token Ring). Frame Relay har en øvre grense på 2 Mbit/s. ATM-aksess kan tilbys foreløpig opp til 34 Mbit/s, men 155 Mbit/s-forbindelser vil snart komme.

Nordicom-nettet er særs godt egnet for Internett tjenestetilbydere som her kan få aksesskanaler opp til 34 Mbit/s. Via administrerte leide tjenster (MBS) kan tale og data integreres. Det vil si at virtuelle private nett og hussentraler kan bygges over den samme forbindelsen. Man har alt kunder som tester ut høyhastighets videokonferanser (8 Mbit/s.).

Video-on-demand
Blant mulighetene i dette nettet vil f.eks. video-on-demand være. I helsesektoren kan man for eksempel lett med disse tjenestene sette opp høykvalitets videokonferanser og distribuere høyoppløselig bildeinformasjon. I telemedisin er dette et nøkkelbehov. Sentraliserte servere med video over Intranett/Ekstranett er en annen mulighet. Bedrifter kan ved hjelp av dette nettet sentralisere sine serverfarmer og de kan lett oppnå full speiling over nettet. I DAK/DAP-miljøer kan man få fjerntilgang til store filer.

Nordicom gir kunden bred tilgang til å overvåke sine nettjenester selv og tilbyr samtidig et bredt driftstilbud for bredbåndsnett. Man har utviklet et avansert elektronisk kundeservice-system for rapportering. Nordicom-kunder kan få en høyhastighets Internett-aksess via en sentral brannmur-løsning på høyt nivå.

Veien fram
For Telenor er det en rekke aktiviteter som har ført fram til det bredbåndstilbudet de nå lanserer. Det er for det første forskningsaktivitetene på Kjeller, det er det IP-baserte forskningsnettet mellom fire universitetsbyer som ble konvertert til ATM i 1995, det er høyhastighets bynett-løsninger (LANsam, Bynett), ATM City-nett i Oslo det siste året og ikke minst pilotnettet som omfattet 15 europeiske land og som nå videreføres i prosjektet James.

Enkelte tjenester kan også tilbys utenom Norden. En integrasjon med Concerts Frame Relay-nett er nært forestående.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse