Annonse


Rask fibervekst

Konsultselskapet Pioneer Consultning, med base i Cambridge i USA, har utarbeidet en rapport om veksten i de internasjonale fiberoptiske nettene. Dette er nettene som går mellom land og sørger for internasjonal teletrafikk.

200 milliarder til utbygging
Trafikkveksten for Internett har gjort alle tidligere trafikkprognoser til skamme. Veksten i den store tjenesten telefoni er det mulig å forutse. 36.700 millioner nye internasjonale langdistanseforbindelser skal installeres de nærmeste fem årene. Av dette er 29.000 millioner sjøkabler.

Prisen for nettutbyggingen beregnes å bli omlag 200 milliarder kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse