Arkiv

Annonse


Pilgrimsvandring til Fornebu

ArkivUnder seminaret ”Kan Norge bli en IT-nasjon” avfyrte administrende direktør Hans Christian Quist i Norsk Informasjonsteknologi (NIT) en bredside mot de som ønsker å gjøre Fornebu til et norsk svar på Silicon Valley.

– De har 60 prosents eiendomsspekulasjon i baklomma, sier Quist til Dagens Telecom.

– Hvorfor skal industrien som har gjort det mulig å kommunisere over grensene, gå foran ved å sentralisere seg?

Tapper distriktene
– Folkene bak IT Fornebu sier at Fornebu ikke skal suge kompetanse fra distriktene, men dette er bare festtaler, sier Quist.

Annonse


– Hvis IT Fornebu tar av, blir det en folkvandring av IT-folk fra distriktene inn til hovedstaden. IT-folk blir lokket av skyhøye lønninger og lokalt næringsliv tappes for sårt trengt kompetanse.

Konforme miljøer
– Norge har mange, tilstrekkelig store forskningsmiljøer, og universiteter helt nord til Tromsø. Disse miljøene har kulturelle røtter som lar dem angripe utfordringene på en unik måte. Tror du at 80 IT-folk fra Sogn og Fjordane blir mer kreative av å flytte sammen med 20.000 andre på Fornebu? Jeg tror heller at de blir mer konforme, sier Hans Christian Quist.

Ekstremt bra telenett
NIT-sjefen mener at Telenor har posisjonert oss ekstremt bra ovenfor våre konkurrenter, og at vi har det mest moderne, fulldigitaliserte telenett i verden.

– Gjennom 50 år har norsk distriktspolitikk brukt vanvittig mange penger på tele, broer, veier, flyplasser, skoler og barnehager. Infrastrukturen er Norges eneste, konkurransemessige IT-fortrinn, mener Quist.

IT er universalmidlet
– Hvorfor skal vi gi avkall på å høste fruktene av denne distriktspolitikken? IT er jo selve universalmidlet for ny giv i distriktene. Med Internett får små og mellomstore bedrifter samme mulighet til å nå internasjonale markeder som de multinasjonale selskapene, sier Hans Christian Quist til Dagens Telecom .

Skal ikke støvsuge
Quists foredrag på NorBit fulgte etter at IT Fornebu-lederen Per Morten Vigtel, hadde sagt at det aldri var meningen at alle IT-bedrifter skulle flytte til Fornebu.

– Denne misforståelsen har oppstått fordi Telenor skal flytte, men Telenors planer har ingen direkte kopling med IT Fornebu, sa Vigtel.

– Fornebu skal ikke støvsuge Norge for IT-folk, men være et supplement til eksisterende miljøer.

Rugaas innledet
Seminaret om norsk IT-politikk på NorBit ble åpnet av planleggingsminister Bendik Rugaas som påviste at Norge ligger godt an i IT-sammenheng. Rugaas sa at myndighetenes IT-engasjement omfatter mye mer enn det virkemiddelapparatet som bransjen vil overlate til Næringsdepartementet.

Seminarlederen, administrerende direktør Roar Alfheim i Sysdeco, sier at IT krever nye finansieringsordninger:

– Det har vært vanlig å ta pant i murstein og annen fast eiendom, men i kunnskapsindustrien går jo pantet ut og inn av døra hver dag.