Trond Hegglund

Annonse


For lite realisme!

Trond Hegglund– Dere har glemt det vesentligste, nemlig interaktivtet og realisme! Nettvik og Patagonia er rene fantasibyer. Men Helsinki 2000 er et eksakt, digitalt speilbilde på vår hovedstad. Likheten er slående og derfor er Helsinki enklere å bevege seg i.

– Fantasibyer på nett blir lett for uvirkelige. Dersom de skal kunne gjøre bruk av nettbyene må de være lik våre egne byer, sier Linturi.