Annonse


Fokus på lokalnett

Emner som vil bli fokusert tilgjengelige teknologier, drift/sikkerhet, nye samarbeidsformer og de teknologiske og sosiale utfordringene disse medbringer, foruten kompetanseoppbygging og kompetansevedlikehold via nett.

Det arrangeres også forkurs i design og planlegging av nettverk ved innføring av intranett og Internett

Arrangementet er det sjette i rekken av DNDs Lokalnett-konferanser.