Annonse


Kjemper om Forvaltningsnett

Selskapene som vil ha kontrakt med staten er Telenor Bedrift, NetCom GSM, Norsk Informasjonsteknologi (NIT), Statens Datasentral , Tele2 Norge, Electric Farm , ElTele Øst og ID Communication.

Samarbeidsprosjekt
Planleggings- og samordningsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund samarbeider om fellesprosjektet.

Det er gjennomført en åpen anbudskonkurranse på data- og teletjenester i samsvar med EØS-reglene i Forvaltningsnettprosjektet.

Rammeavtaler
Kontrakt med valgte leverandører vil ventelig bli inngått i første del av oktober.

Annonse
Rammeavtalene vil gjelde for 12 måneder. Offentlige virksomheter vil etter planen kunne benytte avtalene fra siste del av oktober.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse