Hope, Einar

Annonse


Taust om ransaking

Hope, Einar– Vi er i en fase der vi undersøker materialet, sier direktør i Konkurransetilsynet Einar Hope. Han sier at tilsynet vil være nøyaktige når det gjelder å omtale eventuelle funn og ønsker heller ikke å svare på når en kan vente en tilbakemelding etter at dokumentene er vurdert.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra Konkurransetilsynet, sier personaldirektør Erik Strøm i Alcatel.

I Siemens får Dagens Telecom den samme tilbakemeldingen.