Seierstad, Ole Tom

Annonse


Styrkeløft for push-teknologi

Seierstad, Ole TomDa PointCast startet push-bølgen truet det med å sprenge en rekke nettverk verden over. Datamengdene som ble pushet over var og er enorme. I sine siste produkter prøver både Netscape og Microsoft å løse dette problemet på ulike måter.

Marimba
Netscape har valgt seg Java-teknologien til Marimba. Denne teknologien er basert på et dra-perspektiv sett fra klientens side. I tillegg er distribusjonen basert på et kringkastingsprinsipp.

Den sentrale serveren kalles for transiver. Den distribuerer så informasjonen ut til repeatere ute i nettet som igjen distribuerer den til Proxy-servere i bedriften. Dermed må ikke en bruker som skal hente informasjon ute på nettet helt fram til den sentrale serveren for å finne informasjonen.

«Pull»
Med Marimba kan man ikke bare distribuere html-siter, men også Java-applikasjoner og presentasjoner. Prinsippet er at man laster ned selve grunnapplikasjonen en gang for alle hvis det dreier seg om en web-site.

Annonse


Deretter oppdateres kun endringene så ofte brukeren selv ønsker. Kombinert med kringkastingsteknikk, gir dette minimal nett-trafikk.

Tunge kanaler
Problemet vil ventelig være store, innholdsrike kanaler. Vi ser for eksempel for oss TV2-nyhetene nedlastet hver dag, og deres videoer innholder adskillige megabyte.

Tom Nordhal Jensen i Nocom opplyste under seminaret at det er mulig å tidsbegrense overføring av datainnholdet når kanalen lastes ned første gang.

Han kunne også fortelle at Netcaster er en forenklet versjon av Marimba for bruk i browser-miljø.

Microsoft CDF
I nær framtid distribuerer Microsoft Norge sin push-teknologi, Microsoft CDF. Den er basert på forhåndsopplagte informasjonskanaler. Nettavisen, Aftenposten, Digi og Hegnar Online er blant dem som er forhåndsdefinert.

Dette er en pull (push)-teknologi, men du kan selv definere når informasjon skal dyttes over til deg. Du kan også spesifisere hvor dypt i hierarkiet på en nettsite du vil gå.

Håper på push-standard
Micrsoft har søkt om å få CDF-teknologien vedtatt som standard for all pushteknologi.

Ole Tom Seierstad i Microsoft håper med den spesialsydde norske nettpusheren å erobre betydelige markedsandeler fra Netscape og Netcaster.