Annonse


Kostbart å ringe på sykehus

Mellom klokken 22.00 og 08.00 er samtaleprisen bare 1,29 kroner minuttet, i følge Bergens Tidende.

Haukeland sykehus var det første i landet som fikk installert telekortautomater på pasientrommene.

Tredobbel takst
Pasientene setter stor pris på tilbudet, men spør nå i stadig større grad hvorfor de må betale tre ganger så mye for å ringe fra sykehussengen som fra de vanlige telefonautomatene som er utplassert blant annet i sykehusets sentralresepsjon.

Eneste kontaktmulighet
For langtidspasienter langt hjemmefra er telefonen ofte eneste mulighet til å holde kontakt med familie og venner, og til å søke trøst og hjelp når sykdommen blir for vanskelig.

Annonse
– Gleden ved å kunne ringe fra sykehussengen blir ødelagt siden det er så dyrt å bruke telefonen, sier en av pasientene til BT.

Det er også mulig å ringe direkte inn til pasientene. De som er nødt til å spare på telekortet, har derfor mulighet til å be dem de ringer om å ringe tilbake. Mange kvir seg imidlertid for en slik løsning.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse