Annonse


Internasjonal tele-traktat?

Det var i en tale her på Telecom Interactive i Geneve mandag ettermiddag at danske Martin Bangemann beskrev situasjonen. Han mener nasjonale og regionale reguleringer ikke lenger er tilstrekkelig for å løse alle de problemene som nye teknologier, sammensmelting av gamle teknologier og nye bruksmåter skaper innen telebransjen.

International Charter
Det er i følge Bangemann nødvendig med en ny avtale, et «International Charter». Det skal sørge for noen verdensomspennende regler for hvordan man skal møte utfordringene som teleutviklingen stiller verden overfor. Men dette må være et rammeverk, ikke en stringent samling paragrafer.

Global avtale
– Det må være oppgaven for dem som bestemmer her i verden å arbeide mot et International Charter som kan sette rammene for å få etablert global interoperabilitet.

– Det kan skje ved hjelp av globale standarder og gjensidig aksept av lisenser og konsesjoner. En slik avtale kan få på plass regler for områder som innhold, nettverks-sikkerhet og kryptering samt datasikkerhet, sa Bangemann.

Annonse
EU kan bidra
– Den europeiske Union kan bidra med sine egne erfaringer innen multinasjonale rammeverk.

– EU kan dermed gi et aktivt bidrag til opprettelsen av internasjonale mekanismer for å få gjensidig aksept for standarder, lisensprosedyrer og reguleringer forøvrig, sa den danske kommisjonæren.

Konkurransefremmende
Men dette må ikke bli noen global og stringent telelov, i følge Bangemann.

– En slik internasjonal avtale må utformes på en måte som gjør at konkurransen kan blomstre, sa han. Den må ikke utvanne eller hindre sunn konkurranse på noen måte, men heller tilveiebringe de stabile og sikre rammene som er nødvendig for at konkurrerende markedskrefter kan fungere effektivt, sa han.

Ingen tidsplan
– Det må også være utviklet med klare visjoner, siden rammene vi utvikler i dag må være relevante for de teknologiske og industrielle miljøene i lang tid fremover, sa Bangemann.

Han antydet ikke noen tidsplan for når en slik avtale skulle kunne tre i kraft.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse