Arkiv

Annonse


Sanderud blir departementsråd

ArkivSanderud kommer fra jobben som avdelingssjef i Avdeling for post og telekommunikasjoner i departemetet.

Nybrottsarbeid
I sine fire år som ekspedisjonssjef har Sanderud vært ansvarlig for utformingen av hele det legale nybrottsarbeid som er nødvendig for å gjennomføre teleliberaliseringen.

Sanderud etterfølger Karin M. Bruzelius som er utnevnt til dommer i Norges Høyesterett. Per Sanderud er 43 år og sosialøkonom fra 1979. I studieåret 1985-86 var han visiting scholar ved Economics Departement, Stanford University, USA.

Ekte byråkrat
Gjennom mer enn tyve år har Sanderud arbeidet som byråkrat i regjeringskvartalet. Han har yrkeserfaring fra fire departementer:

Annonse


Finansdepartementet:
1976-77 engasjement i Planleggingsavdelingen
1982-84 førstekonsulent i Finansavdelingen
1984-85 byråsjef i Planleggingsavdelingen
1985-87 utredningsleder i Finansavdelingen
1988-89 underdirektør i samme avdeling

Miljøverndepartementet:
1979-82 konsulent i Avdeling for forurensningssaker.

Landbruksdepartementet:
1987-88 underdirektør i Administrasjons- og økonomiavdelingen
1989-93 ekspedisjonssjef i samme avdeling.

Samferdselsdepartementet:
Per Sanderud ble i 1993 utnevnt til ekpedisjonssjef og leder for Avdeling for post og telekommunikasjoner.