Annonse


Rask produktutvikling med PTC

Parametric Technology Corporation (PTC) har totalt 138 ansatte i Skandinavia med eget kontor med 12 ansatte i Oslo. Hovedkontoret med utviklingsavdeling ligger i USA.
De kan i dag vise til en brukergruppe på 14.200 bedrifter på verdensbasis.

Pro/Engineer
Forretningsideen bak PTC er å tilby et produktilbud som dekker hele produktutviklingsprosessen, fra ide og design til optimering og produksjon. Dette gjør de ved hjelp av utviklingsverktøyet Pro/Engineer.
Til denne pakken er det nylig utviklet et system som håndterer produktdata, Pro/Intralink. Dette systemet introduseres på messen.

Åpen arkitektur
På grunn av at programvaren er bygd på åpen Web-arkitektur kan andre avdelinger enn produksjonsavdelingen få tilgang til produktdatabasen ved hjelp av en web-browser.
Pro/Intralink er baserte på Oracles relasjonsdatabase RDBMS. Programmet har en sentralisert database (Commonspace). Denne brukes som et samlingspunkt for å organisere alle utviklingsaktiviteter. Pro/Intralink fungerer også som felles informasjonssentral for all type produktinformasjon.
Hver bruker får dedikerte personlige arbeidsområder i databasen. Denne håndterer alle forandringer som gjøres. Arbeidsområdene tillater brukerne å administrere sitt eget arbeid som de kan samordne med bedriftens øvrige aktiviteter.

Øvrige brukere
Som et eksempel på andre brukergrupper som kan ha nytte av Pro/Intralink nevner Malin Johansson på PTCs markedsavdeling blant andre konstruktører, innkjøpere, mange på sjefsnivå og It-avdelingen.

På messen vil PTC vise:
Programvaren Pro/Engineer for konstruksjon, produksjon og utvikling (DAK/DAP/DAE). De vil fokuseres spesielt på systemet Pro/Intralink som lanseres i Norge under messen. Denne sørger for rask informasjonsflyt mellom avdelingene og støtter en parallell produktutviklingsprosess.