Torvildsen, Per Morten

Annonse


NSB-fiber farlig forsinket

Torvildsen, Per Morten– Den forsinkelsen vi nå ser, kan føre til en brutal situasjon for andre aktører, sier Per Morten Torvildsen i ElTele Øst. Han er også styreformann i den nasjonale ElTele-gruppen. Torvildsen er opprørt over departementets manglende avklaring om hva som skal skje med Jernbaneverkets fibernett etter at avtalen med Telenor ble sagt opp i april i år.

Skummelt
Jernbaneverket ønsker en avklaring så fort som mulig for ikke å tape penger.

– Mange aktører sittet og teller på knappene om de skal bygge selv eller finne alternativer. Men det er en skummel situasjon hvis du må investere først for så å oppdage at en avtale med Jernbaneverket ville blitt mer lønnsom, sier Torvildsen, som har liten fortåelse for hvorfor departementet bruker så langt tid:

– Dette er en ren avklaring til et prinsipp, som regjeringen allerede har sagt ja til, nemlig salg av overskuddskapasitet.

Annonse
Presse prisene
Både El Tele og EniTel er interessert i Jernbaneverkets fibernett. Mens ElTele retter oppmerksomheten mot de regionale nettene, retter EniTel seg inn mot de lange strekningene.

– Jo lenger tiden går, desto mer avhengig blir vi av å gjøre noe selv eller bruke Telenor, sier John Kolsvik i El Tele. Men vi vil selvfølgelig ha alternativer til Telenor for å få ned prisene. Derfor er det viktig å få Jernbaneverket på banen så fort som mulig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse