Annonse


Novells Java-løsninger i kø

Egentlig skulle 17. september bli dagen når Novell lanserer nye GroupWise 5.2, den første Internett-orienterte versjonen av selskapet arbeidsgruppe-produkt. Men nå kan dagen bli langt viktigere for Novell: Eric Schmidt & Co vil vise at de virkelig mener alvor når de snakker om Java og Internett som Novells fremtid.

Derfor vil Novell benytte det lanseringen 17. september er i New York til å vise hvordan selskapets ”Border and Collaboration Services” kan utvides ved hjelp av Java-basert teknologi. Man vil vise hvordan man kan bruke Java sammen med neste versjon av NetWare, (kodenavn Moab), med Novell Replication Services, med Novell Directory Services, med ManageWise og også med versjon 6.0 av GroupWise (kodenavn Jolt). Målet for det hele: Et utvidet konsern-nett basert på Internett-protokoller, Java og Novells produkter.

Åsteds-uavhengig?
Og i neste omgang skal Novell også bruke Java til å sørge for at nettverket blir ”åsteds-uavhengig”. Dette betyr at man ikke lengre skal basere nettverket på at enhver fil lagres på en spesiell server. ”Vi har ikke sett på data i en nettverks-uavhengig og protokoll-uavhengig sammenheng,” sier selskapets teknologisjef, Glen Ricart, til amerikanske Infoworld. Med det nye inititativet, kalt Java Network Framework vil det imidlertid se ut som om ” de samme filene er til stede under de samme filnavn overalt i et nettverk basert på Novells kommende Wolf Mountain klynge-teknologi., sier Ricart. Når man så behøver filer, vil de bli kopiert til den lokale disk for prosessering – uten at brukeren eller applikasjonen er klar over at noe slikt skjer.

Strategi
Novell har imidlertid ikke bestemt når denne teknologien faktisk blir å se i produkter. det er likevel helt klart at slike grep går inn som en del av Eric Schmidts planer om å redefinere og oppdatere selskapets strategi – og at fremtiden heter Java og Internett.

Navigator for Novell
Samtidig viste Novell at selskapet fremdeles ikke er tilfreds med måten Microsoft arbeider på for å styre stadig større deler av nettverks- og Internett-markedet. Derfor kommer Novell, sammen med Oracle, til å basere seg på Netscape Navigator 4.0 som standard nettleser som vil bli skipet sammen med produktene fra de to selskapene. Dermed blir ikke verden så enkel som den så ut for Microsoft etter at selskapet hadde fått både Apple og Lotus til å satse på Internet Explorer i sine produkter.