Monrad Krohn, Lars

Annonse


Nestor med NC-profil

Monrad Krohn, LarsLars Monrad-Krohn er lite interessert i å snakke om seg selv eller hva som har skjedd de mer enn 30 årene han har vært en markant personlighet i norsk IT miljø. Stikkordene er Norsk Data, Mycron og TikiData.

Norsk IT-historie
Lars Monrad-Krohn var i sin tid med på etablering av det norske IT-eventyret Norsk Data hvor det på midten av 80-tallet endte med snipp snapp snute…
Mycron var neste prosjekt Lars Monrad-Krohn engasjerte seg i. Dette selskapet produserte på begynnelsen av 70-tallet verdens første mikromaskin.
Mycron ble avløst av engasjement i Tiki Data. Også her var Lars Monrad-Krohn en av frontfigurene. Tiki Data fikk raskt innpass i norsk skole. Fra midten av 80-tallet ble det til en viss grad satset på data i norsk skole. I Tiki ble det produsert både på maskinvare og programvare.

Rett tid – feil sted
Sett utenfra virker det som om de selskapene og de produktene Lars Monrad-Krohn har engasjert seg i har hatt de rette produktene til rett tid. Hvorfor kom ikke det store gjennombruddet – hvorfor dannet ikke produktene internasjonal standard?
– Det er ergelig å ikke hatt tilgang til det amerikanske markedet. Det er ikke nok å selge og utvikle for det norske og det svenske markedet, sier han.
– I 1974 hadde Mycron en annonse i det internasjonale tidsskriftet Electronics. Etter denne annonsen mottok vi forespørsler fra mer enn 3.000 bedrifter over hele verden og fikk 17 ordrer, sier Monrad-Krohn.

Nå NC
Monrad-Krohns siste engasjement er NCNOR. Når han snakker om mulighetene for nettverksmaskiner aner vi et glødende engasjement.
Hans nystartede selskap NCNOR har inngått samarbeid med Oracle og har fått status som “fullfillment house”.
– Det er i øyeblikket fire slike “hus” i på det europeiske markedet. At vi er alene om det skandinaviske markedet gjør at NCNOR vil være tidlig ute med de standarder som finnes. Fra september/oktober kan vi levere de beste NCene basert på Intels CPUer.
– Det foregår stadige akademiske diskusjoner om standarder for NCer og servere som må koordineres på verdensbasis. For å jobbe fram slike standarder trengs teknisk kompetanse, sier han.

Annonse


Marked
– Jeg tror NC-markedet kan ta av. Det skal ikke mange prosenter av PC-omsetningen til før vi ser et enormt marked. Om for eksempel ti prosent av PC-markedet erstattes av NCer, representerer dette et marked på 40.000 per år.
– Vi har forlatt den tiden da PCene var den komplette dataløsningen. Bedriftene har tatt steget fra å bruke edb for prosessering til å ha kommunikasjon som hovedmål, det viktigste er å bruke maskinene til å kommunisere og samarbeide.

Smartkort viktig
– Slike forenklende løsninger gir god grobunn for NC-løsninger, hevder han. For det profesjonelle markedet er spesielt løsninger som bygger på raske Intel brikker komplettert med smartkortlesere som er aktuelle.
Smartkortene gir muligheter for kryptering, sikker autentisering, et mer innbruddssikkert nettverk og enklere brukerinnlegging.
– Tenk bare på et sykehus. I dag går fortsatt legene rundt med papirjournaler. Dersom det plasseres NCer ved pasientenes senger vil legen, ved å sette inn sitt kort og slå PIN-koden sin, få tilgang på pasientdata. Legen kan dermed gjøre tilføyelser mens han står ved senga til pasienten. Når han tar ut sitt smarkort legges han ut.

Norsk hjemme-NC
Det er satt tre standarder for NCer, forklarer han. Den enkleste standarden er aktuell til hjemmebruk, hvor NCen kobles til TV og telefon. Modem er innebygget.
NCNOR samarbeider med det norske selskapet PCTVnet om NCer beregnet til hjemmebruk. PCTVnet har i fire år jobbet for å få fram et produkt som i tillegg til å kunne brukes som fullverdig NC også skal kunne kombineres med smartkortleser og brukes til surfing på Internett.
– Vi vil dermed kunne levere en norskprodusert NC som også kan brukes til sikker netthandel, sier han.
PCTV nets NC skal også kunne kables mot el-nettet og brukes til optimalisering av størmforbruket, lese målestand og kjøpe el-kraft fra den rimeligste leverandøren. I tillegg kan denne NCen brukes til ulike funksjoner for eksempel som brann,- og innbruddsalarm.
– En slik rimelig norskprodusert NC fra PCTV net er nesten klar. Den siste finpussen foregår før messen, sier Monrad-Krohn.

NCNOR vil vise: Intel NC med Smartkort og Java. Server-programvare for administrasjon av NCer og Smart-kort. NC som “Set Top Box” for TV. Norskprodusert NC for hjemmebruk.