Arkiv

Annonse


Lønnsom konsulentvekst

ArkivNew Media Science er et godt eksempel på at det er mulig å tjene penger på Internett-Intranett i Norge. Det er en presentasjon å gå i pluss med en økning i antall ansatte fra 30 ved nyttår til 47 nå. Adm. dir. Erling Martmann-Moe opplyser at det er konsulentvirksomheten som er mest lønnsom, men at de også har gode muligheter på applikasjonssiden.

Eye One og KIM
New Media Science sprer seg over et temmelig vidt spekter innen Java. De satser på å ligge i tet hva kompetanse på Networked Computingangår, og de har i datterselskapet Eye-One utviklet Internett-baserte spill (CocaCola) som har vakt internasjonal interesse. Forleden fikk Martmann-Moe en henvendelse fra Ford i Sør-Afrika som gjerne ville benytte grunnapplikasjonen i sin forretningsdrift.
New Media Science sitter på tung Notes-kompetanse og forhandler med Kanal 1 – Digi om kommersialisering av deres Notes-applikasjon. Timeregnskapssystemet KIM er også populært.

New Media Science lanserer på NORBIT prosjektstyringsverktøyet KIM. Det er WEB-basert og Java-basert. De viser også Java-baserte spill.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse