Annonse


Java-motoren Skrivervik

– Det har hersket stor forvirring omkring begrepet Network Computing. Ved å samle en lang rekke leverandører under felles paraply håper vi å vise at vi har et samlet budskap og framstår som et strategisk tilbud til alle bedrifter som ønsker åpne og gode IT-løsninger, sier markedssjef Peter Spilling i Skrivervik Data.

Java
– Noen hevder at Java mer er et PR-jippo enn et reelt produktalternativ?
– Selv om vi er på etterskudd med implementering av større løsninger og med Java OS så er sistnevnte like om hjørnet. I Skrivervik Data har vi betydelig Java-omsetning på konsulentsiden.
– Er Den Nye Verden først og fremst et ledd i standardkrigen med Microsoft?
– Mange av oss vil markere at vi har alternativer til Microsoft. Men målsettingen er framfor alt å presentere løsninger og visjoner for kundene. I en viss grad har også Microsoft tatt i bruk Java. En rekke av utstillerene har samarbeid med Microsoft, sier Peter Spilling.

Millionsatsing
Skrivervik Data og de 17 partnerene bruker omlag 2,5 millioner kroner på markeringen på NORBIT. Det er en satsing som det står respekt av i det norske IT-miljøet. Det er også verdt å merke seg at flere av partnerene ikke har noen annen markering på NORBIT enn den de gjør via “Den Nye Verden”. Norges Varemesse som arrangerer NORBIT regner med 40 000 besøkende på messen. Det betyr omlag 1000 hver time messen er åpen. Med 800 kvadratmeter bør de 18 samarbeidspartnerene ha gode muligheter til å synes i landskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse