Tarjanne, Pekka

Annonse


ITU vil berge Internett

Tarjanne, PekkaMed disse ordene prøvde generalsekretær Pekka Tarjanne i International Telecommunications Union å berolige nervøse Internett-ideologer i forbindelse med åpningen av Telecom Interactive i Geneve tirsdag.

Mange har følt at ITU, som først og fremst domineres av de gamle teleoperatørene og av teleindustrien, prøver å ta makten over Internett fra dem som faktisk utviklet nettet til det anarkistiske fenomen det er i dag.

Bedt om hjelp
Et av stridsspørsmålene er regulering av domenenavn, hvor ITU plutselig ble en svært så aktiv part tidligere i år.

– Dette betyr imidlertid ikke at vi har lagt press på Internett-miljøene for å få dette til, sier Tarjanne.

Annonse
– Det eneste vi gjør, er å hjelpe der vi blir bedt om å hjelpe. Faktum er at det er Internett-familien som ba oss om å bli kontrollant og registrator av topp-nivå-betegnelsene i Internettsammenheng, de såkalte generic top level domain names, sa Tarjanne.

Ikke mindre anarkistisk
– Vi har ikke til hensikt å gjøre nettet mindre anarkistisk. Det er nettopp det uforutsigbare som gir Internett livets rett, sa Tarjanne.

– ITU er imidlertid en FN-organisasjon og vi er naturlig nok opptatt av å sørge for at flest mulig mennesker verden over får adgang til internasjonale tele- og datanett. Dette betyr at vi må få felles enighet om standarder – og at de må settes ut i livet, fortsatte han.

Standarder, ikke reguleringer
– ITU har lenge arbeidet med nettopp standarder. Det vil vi fortsette med, også innen Internett-sfæren. Men jeg sier standarder, ikke reguleringer. Standardisering fremmer handel, konkurranse og utvidelse av denne store, felles ressurs som nettet er. Reguleringer vil derimot kun kvele Internettets vekst. Og dette vil skade verdens fattige lenge før de rike, sa Tarjanne.

Nettopp forholdet mellom rike og fattige land er et hovedpoeng for ITU når Telecom Interactive 97 nå arrangeres her i Geneve.

De rikes domene
– Til tross for alt snakk om at Internett bringer likeverd: I dag er dette et grotesk eksempel på ulikhet, sa Tarjanne.

– I dag er Internett nesten bare reservert for de rikeste og best utdannede menneskene i de rikeste og best utviklede land i verden. I juli 1997 befant 19 millioner av verdens 19,5 millioner Internett-sites seg i de 29 OECD-landene. Dette er et problem, og det er den typen problem som ITU tradisjonelt ser det som sin oppgave å løse, sa generalsekretæren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse