Annonse


For brede brukergrupper

DataVeiws opererer internasjonalt, og har sitt hovedkontor i USA. Det skandinaviske markedet dekkes av DataVeiws i Gøteborg.
På messen ønsker de å komme i kontakt med potensielle norske forhandlere, opplyser markedsansvarlig Veronika Grozdanovua.

Hovedprodukter
DataVeiws tilbyr utviklingsverktøy og komponenter som inneholder standard dynamiske og interaktive grafiske applikasjoner.
Løsningene deres inneholder alt fra komponenter, som er verktøy for framstilling av grafiske vindu, til hjelpemidler for web-programmering og dynamisk sanntids grafisk fremvisning.
DataVeiws har også verktøy for fremstilling av objektorienterte visuelle programmerings-språk.

Brukere
Systemene deres kan brukes av svært ulike bransjer. Telenor bruker deres programvare til oppbygging av styringssystemer for mobilnettet.
Andre bruker løsningene deres som verktøy for oppbygging av simulatorer.

Xpresso
Med nisjeproduktet Xpresso kan brukerne bygge informasjonssystemer for å kontrollere, overvåke og visualisere data i industri,- og finansapplikasjoner.
Brukergruppen spenner fra operatører til ledelsen i bedriften.
Systemet finnes også som verktøy for konstruksjon av web-applikasjoner og går da under navnet WebXpresso. Denne brukes av de som trenger grafiske presentasjoner av tidssensitiv informasjon.
Ved hjelp av Netscape LiveConnect gir WebEpresso brukerne tilgang til sanntids eller historiske data fra server eller klienter.

Annonse


Centro
Et annet produkt er Centro. Dette er komplett verktøy for å bygge visuelle programmeringsspråk (VPL).
Systemet består av et sett utviklingsverktøy som grafisk definerer komplekse sammenhenger.

DataVeiws vil vise: MMI-verktøy for grafisk brukergrensesnitt til web, Windows/Windows NT og Motif. Aktuelle brukere; telekom-, prosess-, simulering-, og transportbransjen.