Annonse


En støttespiller i den nye verden

– Det er snakk om en ny måte å tenke på i datasammenheng, og også om helt nye teknologier, svarer Løvvik. – Men for å forstå hvorfor det er så nytt, er det egentlig nødvendig å gå litt tilbake i historien, se på databehandlingens tidligere epoker.

Monolittenes tidsaldre
Og når Løvvik snakker om tidligere epoker, tenker han først og fremst på monolittenes to tidsaldre. – Minimaskinene og stormaskinene var monolittiske, det er vel noe alle forstår, sier Løvvik. – Men faktumer at neste generasjon, nemlig klient/tjener-teknologien basert på Pcer i nettverk, var like monolittisk: Riktignok kunne man plassere den store klumpen på forskjellige steeder, på arbeidsstasjonen eller på serveren, Men resultatet ble det samme; en stor, monolittisk klump. Nå har man imidlertid muligheten til å gjøre noe med dette, i og med Internett-fenomenet. Men da må man gjøre det på en helt ny måte. Man må ikke bli hengende i det gamle verdensbilde, slik Microsoft gjør når de bare legger inn nett-funksjonene som enda et tillegg i et på forhånd overvektig Windows.

Samarbeid
– Og hva må så gjøres annerledes?
– Det handler om at man må få de riktige tingene til å skje på riktig sted. Forretningslogikken kan ligge ett sted,datamanipuleringen kan foregå et annet sted mens data oppbevares et tredje. Da må vi lage applikasjoner somfungerer i nettet. Og dette krever et nytt språk, et nytt verktøy – og det er her samarbeidet kommer inn, det som preger denne nye verden. Java, fra Sun, er det objektorientertet språket som gjør det mulig å realisere nettverkskonseptet, Network Computing. Java Beans – Javabønnene – må være med som verktøy for å kontrollere det som foregår – og det hele må baseres på Corba. Disse tre pillarene er basis for Network Computing, som egentlig handler om å fullføre det som startet med Klient/tjener-tankegangen, sier Harald Løvvik. – Vi lager noe som kjører like godt på Internett som på lokalnettet, hvor man finner Klient/tjener-applikasjoner i tradisjonell forstand.

PC eller NC
– Og derfor har man fått krigen mellom PC og NC?
– I pressen er dette blitt en debatt om PC eller NC. Men det er ikke så enkelt – og det er heller ikke bare snakk om Network Computing mot Klient/Tjener. I virkeligheten handler det omen helt ny IT-plattform – noe som gjør at Microsoft forstår at de kan komme til å miste kontrollen. Derfor prøver Bill Gates og hans medarbeidere å få kontroll over nøkkelteknologiene. De vil ta kontroll over nettleserne ved å feie NetScape av banen, noe de gjør ved å dele ut Internet Explorer gratis. Dette er det eneste produktet Microsoft gir bort – og dette til tross for at de må betale royalties for hvert eksemplar de deler ut, royalites som går til andre selskaper som har rettigheter til teknologier som Microsoft utnytter i sin Internet Explorer. Samtidig prøver de å etablere andre produkter til erstatning for det som er i ferd å bli standarder i Internett-verdenen. De vil ha Active-X i stedet for Java Beans. Devil ha Virtual Basic og C++ inn på den plassen Java har fått, og de prøver selvfølgelig også å få plass sitt alternativ til Java. I tillegg til at de faktisk også prøver å få kontroll over selve Java.

Konkurranse
– Er ikke alt dette en helt normal kamp mellom konkurrenter i næringslivet.
– Microsoft er ikke noen helt normal konkurrent. Og hvis de får den kontrollen de er på jakt etter, så vil de fortsatt ha et sugerør inn i IT-avdelingenes budsjetter. Det bør også være i IT-avdelingenes interesse at man får slutt på dette. En lang rekke aktører i markedet har i hvertfall bestemt seg å gjøre noe – og flere av dem hartatt på seg forskjellige roller for å få frem NC. Det gjelder Sun, som har tatt ansvaret for Java-utvikling. Og det gjelder Oracle, som jo er det største databaseleverandøren med 50% av markedet. Vårt utgangspunkt er at alt som leveres av serverbaserte applikasjoner også skal være tilpasset Network Computing. En følge av dette er Oracle 8, som er skreddersydd for Network Computing og som får norsk lansering på Norbit. En annen ting er Oracles posisjon som leverandør av utviklingsverktøy for Klient/Tjener-applikasjoner. Nå genererer disse verktøyene appliasjoner som både fungerer i Klient/Tjener-sammenheng og i web/java-miljøer. Dette viser vi også. Og ui tillegg har Oracles toppsjef og grunnlegger, Larry Ellison,på egen hånd tatt på seg å være en jordmor for hele Network Computer-konseptet. Dette tar vi også konsekvensen når vi på vår stand for første gang kan vise 2. generasjons Network Computer. Alt dette handler om at vi tar vårt ansvar for utviklingen av hele den nye verden som Network Computing innebærer – og så tar våre partnere sin del. Når 18 selskaper stiller ut sammen under merkelappen “Den nye Verden”, viser det at vi mener alvor, sier Oracle Norges Harald Løvvik.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse