CallGirl

Annonse


Call Center på norsk

CallGirl– Vår programvare Infer er moduloppbygd og fleksibel. Bare fem prosent av programvaren spesialsyes til nye kunder, resten håndteres av standard-applikasjonen, sier markedsdirektør Finn H. Olsson i Infercor..
Infer håndterer alle typer transaksjoner i Call sentre. De kan ha fra ti til mange hundre operatører.

TV-torget
– Om du for eksempel ringer TV-torget er det vår applikasjon som håndterer samtalen din. Systemet vet hvilket nummer du ringer fra, og hvilket nummer du ringer til.
– Dersom du har bestilt før vil operatøren øyeblikkelig kunne se hvem som ringer, hva du har kjøpt før og hva du sannsynligvis ønsker å bestille, sier han.
Applikasjonen gjør det mulig for oppdragsgiver å sjekke online hvor lønnsom en TV-spot på en gitt kanal er.

Funksjoner
Utover håndtering av inn- og utgående samtaler, dynamisk og indiviuelle samtaleverktøy, tar Infer seg blant annet av personalfunksjonen i Call senteret.
I dette inngår bl.a. resultatrapportering, beregning av lønn og provisjon, og ressursplanlegging. Rapportering, som også viser arbeidsflyt, genereres automatisk.
Likeledes er det svært enkelt å importere store kundedatabaser på alle typer formater, vaske disse legge til data som f.eks. transaksjoner og eksportere dem til respektive edb-systemer.

Tynne klienter
– Første versjon av Infer ble utviklet i England og var på markedet i 1993. Vi har truffet rett da vi satte igang og konverterte programvaren til Java på et meget tidlig tidspunkt, sier Olsson.
– Vår løsning gjør det mulig å håndtere Call sentre, gjerne med operatører som befinner seg på flere lokaliteter, ved hjelp interanett, internett, av tynne klienter som f.eks. Nettwork Computere (NC’er) og én sentral server.

Annonse
Marked
Markedet for Call sentre vokser svært raskt. I England er mer enn én prosent av samtlige sysselsatte engasjert av Call sentre. Det ventes at innen år 2001 er mer enn to prosent av arbeidsstyrken sysselsatt i denne typen virksomhet.
– Markedet for denne typen produkter vokser med 30 – 40 prosent hvert år, sier Olsson.

Dette viser Infercor: En Javabasert multimedia applikasjon for Call sentre og relasjonsmarkedsføring. Inneholder blant annet løsninger for dialogmarkedsføring, overvåking og styring av arbeidsflyt, kundebehandling og abonnement/klubbdrift.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse