Annonse


Brukerne anbefaler ODIN

Mer åpen forvaltning
Det er Planleggingsdepartementet som i en melding forteller at 86 prosent av de som har benyttet ODIN sier at de har hatt noe eller stor nytte av tjenesten.

– Undersøkelsen viser at elektroniske informasjonstjenester gjør statlig forvaltning mer åpen og tilgjengelig, sier planleggingsminister Bendik Rugaas.

Verdifull
Undersøkelsen er foretatt av Norsk Regnesentral våren 1997. Hovedkonklusjonen i evalueringen er at ODIN-tjenesten må betraktes som en verdifull tjeneste som fyller viktige behov både for politiske myndigheter, forvaltningen og for publikum.

Den foreliggende rapporten underbygger tidligere undersøkelser, som viser at ODIN er en av de norske Internett-tjenestene som er mest besøkt. Dette viser også ODINs egen statistikk som forteller om omlag 450.000 oppslag per måned.

Annonse
For snever?
Flere av brukergruppene som undersøkelsen omfattet, mente likevel at utvalget på ODIN er for snevert. Mange sa også at innholdet er dårlig oppdatert og at søkefunksjonen i tjeneren ikke er god nok.

Norsk Regnesentral anbefaler i tråd med dette at ODIN-tjenesten vurderes i et bredere informasjonspolitisk perspektiv, og at det bør utvikles et bredere Internett-tilbud for offentlig informasjon, hvor ODIN kan integreres.

Felles inngangsport
– For å bidra til en slik løsning, har PSD i samarbeid med KS begynt planlegging av en felles inngangsport til offentlig informasjon på Internett, sier planleggingsminister Bendik Rugaas.

ODIN, Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge, er en felles elektronisk publikasjon fra Regjeringen og departementene. ODIN ble etablert som et prøveprosjekt og offisielt åpnet 01.08.95. ODIN ble permanent fra 01.01.97.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse