Annonse


Askøy Kommune velger Netcom

– Prisen og tjenestekvalitet var blant de viktigste faktorene for oss når vi inngikk avtalen, sier innjøpssjef i Askøy Kommune, Tom Christer Nilsen.

Avtale med fylkeskommunen
Han har ansvaret for at Vestlandskommunen skifter ut sine NMT- og GSM-abonnement fra Telenor Mobil til NetCom GSM.

Tidligere har Hordaland Fylkeskommune inngått en omfattende avtale med NetCom, og flere kommuner i Hordaland forhandler nå med selskapet om tilsvarende avtaler. NetCom opplyser ikke om hvor mye avtalen vil bety i form av trafikkvolum eller omsetning for selskapet.

Mobilbruken øker på Vestlandet
Folk på Vestlandet bruker mobiltelefon mye mere nå enn før. Flere og flere tar i bruk mobiltelefoner, og deres andel av den samlede mobilbruken er voksende.

NetCom forteller at mobiltrafikken på Vestlandet nå utgjør 10 prosent av NetComs samlede ringevolum, mot 3 prosent tidlig i 1996. I samme periode har antall samtaler per uke økt fra rundt 100.000 til over 700.000, i følge Netcom.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse