Annonse


Tar pulsen via PCen

PC-EKG er utviklet av Oslo-firmaet Medit i samarbeid med russiske forskere.

– Dette er det første norskeutviklede PC-baserte EKG-utstyret som har en opptakskvalitet som tilsvarer den sykehusene kan tilby, sier adm.direktør Gerd Wold i Medit til Dagens Telecom.

Online tilrettelagt
Produktet er beregnet for bruk på legekontor, legesentre og sykehus, og er tilrettelagt for online overføring av informasjon, for eksempel i forbindelse med henvisning av en pasient til sykehus.

Vestlands-kommunikasjon
Kommunikasjonsmodulen skal utarbeides gjennom et samarbeid med leger og sykehus i de tre Vestlandsfylkene. Arbeidet starter i disse dager.

Annonse


Integrert legekontor
PC-EKG er et av de første produktene i Medits «integrerte legekontor».

Firmaet tar sikte på å integrere alt legen trenger av medisinskteknisk utstyr innen EKG og telekardiologi i en standard PC, i følge Wold.