Annonse


Milliardøkning for nettbank

– Reaksjonen overrasket oss veldig. Vi fikk en utrolig respons når vi gjorde det mulig å søke lån over Internett. I 1996 førte det til at vi lånte ut 100 millioner i boliglån etter søknader over Internett, og den takten har holdt seg i 1997, sier assisterende direktør Tom Skårvin i Bnbank.

Bankens egen spørreundersøkelse viste at 70 prosent av lånekundene oppga at de ikke ville ha søkt om lån dersom de ikke hadde funnet søknadsskjemaet på Internett.

Pioner
BNbanken var en av de første norske bankene som presenterte seg på Internett. Det var i mai 1995, veldig kort tid etter at Fokus Bank presenterte sine sider. Den første tiden var det kun informasjon som ble gitt på nettet.

– Det var ikke den helt store responsen, men det ga i hvert fall mer aktivitet, sier Skårvin.

Annonse
Markedet reagerte kjapt etter at det ble konkrete muligheter for å søke boliglån på nettet.

Kvalitet på kundene
Det er mange ressurssterke som søker via Internett.

– Vi ble litt forbauset over responsen, vi trodde at vi skulle møte mye studenter som ikke var i en posisjon til å betjene et lån. Men det har vært en utrolig kvalitet på søkerne, og det er ikke bare IT-mennesker som søker, men mennesker som bruker Internettet til å hente informasjon.

Nisjebank
– Vår videre tankegang vil være å konsentrere oss om låneformidling. Vi er en nisjebank, vi kommer ikke til å tilby betalingsformidling, men fortsette med hovedproduktet vårt som er å tilby boliglån.

BNbank ser privatmarkedet som sitt viktigste, og også det som vil være lettest å nå over Internett. Når det gjelder næringslivet har en mer tro på telefon, personlig kontakt er viktigere i slike sammenhenger.

Mer informasjon
Derimot kan BNbank tenke seg å viderutvikle sin hjemmeside slik at det skal bli mulig å hente inn mere informasjon, en mulighet er å sette opp interaktive tabeller, slik at brukere kan beregne konsekvenser ved å ta opp lån, for eksempel ved å kunne vurdere ulike betalingsrater.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse