Rugaas, Bendik1

Annonse


Krever krisehjelp av Rugaas

Rugaas, Bendik1– I dagens skole er det en frykt for IT. Selv utstyr som er tilgjengelig, blir ikke brukt, sa Heidi A. Austlid fra ungdommens IT-forum til Bendik Rugaas under statsrådens samrådsmøte fredag.

Vil ha gratis IT-bruk
Hun fryktet at vi skulle få et mellomsjikt av elever som ikke kan IT mens vi venter på at lærerne skal skaffe seg kompetanse.

Austlid var også opptatt av at IT-bruk måtte gjøres gratis på hjemstedet, for eksempel i bibliotek og i rådhus og foreslo Statoil-modellen med utplassering av PC’er hjemme hos elevene.

Vanskeligere
Austlid hadde selskap av 16 andre representanter for næringsliv, forskning, offentlige myndigheter og brukerorganisasjoner, som alle var opptatt av at Norge sakker akterut i IT-opplæringen i skolen.

Annonse
– Vi krever en IT-kyndig befolkning, sa Per Morten Løchsen fra Forbrukerrådet og viste til at dagens IT-virkelighet for forbrukerner blir stadig mer kompleks.

Angst for IT
Kristin Braa fra Institutt for Informatikk mente vi risikerer å skape IT-angst, ikke minst i skolen, dersom vi overser mennesket: – Vi må utvikle anvendelser som kan brukes. Da kan vi ikke bare pøse en masse PC’er ut i skolen, men følge opp med kompetanse.

Gates som kulturminister
Per Øyvind Heradstveit representerte de eldre og funksjonshemmede og fremholdt at vi alle i en viss forstand er handikapede.

I den sammenheng er språket en barriere for svært mange. Han uttrykte engstelse for at Bill Gates blir «verdens kulturminister»: – Aldri før har så mange hatt tilgang til så mye informasjon, men likevel leser de Se & Hør.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse