Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Egen infoskjerm i bilen

BERLIN: Digital Audio Broadcasting (DAB) åpner for elektronisk publisering av nyheter, vær og trafikkmeldinger, hotell- og turistinformasjon direkte på skjerm i bilen. Selvfølgelig kan disse tjenestene også inneholde ren reklame.

skjerm i bil
Kapasiteten i utsendingen av DAB, som allerede er i førsøksdrift i Norge, vil åpne for nye muligheter for elektronisk publisering. I tillegg til den hørbare delen av utsendelsen, som for eksempel NRK P1, gir DAB mulighet for å sende ut ikke hørbar tilleggsinformasjon.

Muligheter i DAB
Tilleggsinformasjonen i utsendelsene av DAB blir i mottakeren skilt ut og presentert på en skjerm i bilen. De skjermer som allerede er i bruk for dette er av LCD-typen med farger.

Brukeren kan via taster, enten på selve skjermenheten eller montert på rattet, velge ulik informasjon fra menyen bare ved å klikke.

Forsøk i gang
Flere radiostasjoner i Tyskland har allerede satt i gang førsøksendinger med elektronisk publisering til de kjørende. Flere produsenter er klare med nødvendig utstyr.

Ser en på de uttalelser som bransjen selv kom med under Funkausstellung i Berlin denne uka, er forventningene høye.

Trafikksikkerhet
Innføring av elektronisk publisering på skjerm i bil, vil i enda større grad en det som har skjedd ved mobiltelefonbruk, rette søkelyset mot trafikksikkerheten. I Tyskland pågår det nå en diskusjon om å forby bruk av disse tjenestene mens bilen er i fart.
Annonse