Rune Wikstøl

Annonse


Alarmoverføring via GSM

Rune Wikstøl– Systemet er som en god, norsk potet: Den kan brukes til alt, forteller produktsjef Bernard Saut ved Sønnico Teknikk.

For ett år siden fikk trafikkavdelingen i selskapet ideen til systemet: Et trådløst overføringssystem som kan varsle når betalingsautomatene for parkering er ute av drift. Normalt tar det tre og en halv time fra en automat er ute av drift til den er operativ i igjen. Med trådløs alarmoverføring kan reparatørene rykke ut straks feilen oppstår.

Alarmoverføring via GSM-nettet
Overføringen skjer via Telenor Mobils GSM-nett mens datafirmaet Respons i Spydeberg har levert programvaren som brukes i sentralenheten. Systemet ble lansert i midten av mai i år, og tilbakemeldingene hittil viser at folk ønsker å bruke systemet til nær sagt alt.

– Folk ser sine egne behov, og det er strengt tatt bare fantasien som setter grenser for hva slags apparatur som kan overvåkes med dette systemet, sier Saut.

Annonse
Trafikkovervåkning
Bare i Oslo har Sønnico nærmere 350 slike automater ‘på samvittigheten’, men Saut understreker at systemet kan brukes på alle P-automater uansett fabrikat. Det er ikke bare mange timers avgift man på denne måten unngår å gå glipp av, men også et betydelig antall bøter – til bilistenes ergrelse kanskje, men til glede for kommunekassa.

Om systemet skal brukes i Oslo er imidlertid ikke bestemt. Kommunen har det til foreløpig vurdering, og en enklere versjon er i bruk i Drammen i forbindelse med trafikkovervåkning. Totalt har Sønnico levert rundt 800 P-automater og ser derfor et stort potensial i systemet.

Loggføring
Systemet består av en mikrokontroller med programmerbare inn- og utganger (MPIO lokalenhet) og kan brukes både med GSM-modem og fastlinjemodem.

Dataene overføres via nettet til en sentralenhet, som har åtte innganger for mottak av statusmeldinger og fire utganger for fjernstyring. Den programmeres med en PC, som blant annet loggfører alle meldinger, gir en grafisk presentasjon og har søkemuligheter.

Fjernstyring
Saut understreker muligheten for fjernstyring av funksjoner. Fjelloverganger kan for eksempel åpnes og stenges fra en sentral, dersom været blir for dårlig. Eller man kan styre ventilasjonsanlegg og pumpestasjoner uten å måtte bruke tid på rykke ut.

Den sentrale overvåkningsdelen kan eventuelt sløyfes, og alarmen kobles direkte til personsøkeren eller en mobiltelefon.

– Dette er moro. Idé og utvikling har vært applaudert fra ledelsen fra første stund, og nå har vi dessuten med oss partnere, som begge er på hugget, sier Saut.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse