Annonse


Samarbeid om Digital TV

Allmennkrinkasterselskapene og de store distributørene i Norden deltok på møtet. Resultatet ble lagt fram på en pressekonferanse for norske journalister under Funkausstellung i Berlin.

Åpen standard
Initiativet til møtet ble tatt av allmennkrinkasterselskapene i Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge. Selskapene hadde i fellesskap utarbeidet et memorandum som ble presentert overfor de store distributørselskapene.

I følge memorandumet ønsker en å etablere en åpen standard for mottak av digitale TV-signaler. Målsettingen er å sikre at digitale signaler er tilgjengelig i hele Norden, om de enkelte selskapene ønsker det.

Ulike retninger
– Bakgrunnen for initiativet er at overgangen til nye distribusjonsformer har en tendens til å gå ulike retninger for jordnett, satellitt og kabel-TV, sier kringkastingssjef Einar Førde til Dagens Telecom.

Annonse
– For den enkelte TV-seer kan dette i så tilfelle bety at en må anskaffe flere såkalte set-top-bokser om de vil ha tilgang til det samlede TV-tilbudet. En kunne i tillegg risikert at enkelte distribusjonssystem ville bli lukket, sier Førde.

Nødvendig
– Jeg er vaksinert mot skuffelser fra nordisk samarbeid, men dette samarbeidet har jeg ikke bare tro på, det vil også være helt nødvendig.

– Landene i Norden, og da spesielt Norge, er for små til å gjennomføre en slik satsing alene, sier Einar Førde.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse