Annonse


Ny AXE fra Ericsson

– Vi mener at det vil bli billigere for nettoperatørene å velge vår nye AXE-svitsj som håndterer telefoni, ATM- og IP-tjenester, enn å beholde flere separate nett. Men jeg vil ikke si noe om hvor mye billigere det kan bli, sier Lars-Erik Eriksson, teknisk direktør i Ericsson Telecom AB.

Ericsson håper at store AXE-kunder som Telia kaster ut ATM-svitsjer og IP-svitsjer fra de amerikanske leverandørene Lucent og Cisco og erstatter med nye AXE-svitsjer.

Leverandørframtid
I ytterste konsekvens handler den nye AXE-svitsjen om Ericssons framtidige stilling som global svitsj-leverandør. Dagens AXE er et prispresset produkt, og uten nye funksjoner kommer AXE til å dø. Slik ser den bitre virkeligheten ut. Ericsson er derfor stilt mot veggen.

Den kommende produktlanseringen innebærer at Ericsson er på offensiven når det gjelder bredbåndssvitsjer basert på ATM og Internetteknikk. Telefonselskapene verden over investerer stadig mer penger i bredbåndssvitsjer, særlig med tanke på den raskt voksende Internettrafikken.

Annonse
Komplett modernisering
I løpet av 1998 vil Ericsson Telecom klare å levere en komplett modernisert AXE, oppgir selskapet. På alle viktige områder har det i lengre tid pågått prosjekter. For AXEs IP-svitsj er det igangsatt feltprøver. De første produktene kommer allerede i høst. ATM-svitsjen ventes å være helt ferdig i 1998.

Telia er med
Men finnes det i det hele tatt et marked for en ny AXE-svitsj som også håndterer ATM- og IP-tjenester? – Om Ericsson realisere visjonen sin, er i alle fall svaret ja, fra svenske Telia.

– Ericsson har lagt fram planene sine for Telia, og vi har diskutert saken. Dersom de ønsker, vil vi prøve den nye svitsjen hos oss. Så intressert er vi, sier Claus Clausen, teknisk direktør i Telia nettjenester.

Senker kostnader
Hva er Telias drivkraft for å skifte til Ericssons nye AXE-svitsj?

– Å senke kostnadene for nettdriften. Dersom Telia kan kjøpe AXE-svitsjer med full ATM-funksjonalitet, kan vi erstatte Telias nåværende ATM-nett, sier Clausen.

Penger å spare
I dag har Telia seks tunge, faste nasjonale telenett: telefonnettet (Ericsson er leverandør i dag), ISDN (Ericsson), ATM (Lucent & General Datacom), X.25/Frame Relay (Nortel), IP-nett (Cisco & Ascend) og et nett for leide linjer (Tellabs).

Klarer Ericssons nye AXE-svitsj å erstatte flere av disse nettene og samlet gi lavere kostnader, er valget en selvfølge. I beste fall kan Telia anslagsvis spare en milliard kroner per år dersom nye AXE kan oppfylle visjonene.

Store visjoner
– Dersom det fungerer teknisk og prisen er riktig, så kan det bli full pott for Telia. Det er fantastisk dersom Ericsson klarer å utvikle den nye AXE-svitsjen. Ericsson er den første av telefonstatsjonsleverandørene som prøver å gjøre dette, sier Clausen.

Internt i Ericsson finnes det utredninger som viser at nye AXE med ATM- og IP-kapasitet blir billigere for nettoperatørene. Men hvor mye som kan spares, vil ikke Ericsson-folket ut med i dag. De vil nå prøve ut det nye produktet hos en AXE-kunde, for eksempel Telia, og vise at visjonene kan bli virkelighet.

Det er naturligvis først når et stort telefonselskap har vist at nye AXE klarer i praksis det Ericsson håper på, at resten av AXE-kundene er rede til å bestemme seg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse