Annonse


Milliarder til ny AXE

Nye konstruksjoner på en rekke andre områder bidrar til ytterligere forandringer: Det blir ny gruppevelger for smalbåndstrafikk, svitsjens størrelse reduseres med 70 prosent og energibruken med 60 prosent, i følge Ericsson.

ATM og IP
Den økte funksjonaliteten med ATM og IP er likevel mest oppsiktsvekkende, ettersom det handler om framtiden for et helt systemet. ATM-svitsjen er i all hovedsak egenutviklet. IP-svitsjen utvikles i Sverige og USA. Det meste lages av selskaper som Ericsson samarbeider med.

Har tro på produktutviklerne
Forutsetningen for å lykkes er naturligvis at Ericsson klarer å utvikle et kommersielt produkt som fungerer. For noen år siden misslyktes Ericsson med egenutviklingen av både et SDH- og ATM-system.

Er Du sikker på at Ericsson kommer til å klare systemutviklingen denne gangen?

Annonse
– Jeg tror vi kommer til å klare det, svarer Lars-Erik Eriksson, teknisk direktør i Ericsson Telecom AB.

Fakta om AXE
Totalt finnes det omlag 5.500 AXE-svitsjer i offentlige telefonnett i 120 land. Til disse svitsjene er det koblet 111,2 millioner linjer. 83,5 millioner er lokale abonnentlinjer, resten er tilknyttet svitsjer i langdistansenettene.

Antallet linjer økte med 12,9 millioner i fjor. Verdens telefonselskaper har investert anslagsvis 90 milliarder kroner i nåværende AXE-svitsjer, i tillegg kommer investeringer i eiendommer og nødvendig utstyr.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse