Hernes, Gudmund

Annonse


Hernes er tekno-pessimist

Hernes, Gudmund– Jeg er pessimistisk – eller kan hende realistisk – når det gjelder helsevesenets evne til å holde takt med den teknologiske utviklingen, hevdet helseminister Gudmund Hernes under åpningstalen på den nasjonale fagkonferansen for telemedisin i Bergen onsdag.

Uløste spørsmål<
Det er de mange uløste spørsmålene, om for eksempel logistikk, meldingsstandard, pasientkort og postkasseløsninger, som får helseministeren til å se mørkt på framtida.

Ga «hodepine»
I tillegg har en rekke andre problemområder, som personvern, takstsystem, inkompatibilitet systemene i mellom og organisatorisk tilpassning, gitt helseministeren hodepine den tiden han har sittet i stolen.

Tatt bakfra
– Helsevesenet er tatt bakfra av den teknologiske utviklingen som vi selv er i ferd med å drive framover, uten at vi av den grunn kan si at vi har styring over utviklingen, hevdet Hernes.

Annonse


Mest interessant<
Det mest interessante spørsmålet framover blir i hvor stor grad vi blir nødt til å endre våre enge forestillinger for å løse de mange problemene.

Hater endring
– Sterke interesser er knyttet til å bevare status quo. Vi har lyst på teknologi, men hater endring. Derfor har vi også sterke motkrefter i oss mot å tilpasse oss den teknologien vi er med på å drive fram, hevdet helseministeren.

Han kunne ikke lansere noen oppskrift på hvordan vi gjennom organisasjonsutvikling kan ha håp om tilpasse oss den teknologiske utviklingen.