Annonse


Superserver for Supersites

Det kan virke som en tverrvending fra Netscape når de nå inngår avtale med Silicon Graphics om å integrere Netscapes serverprogramvare med SGIs operativsystemer. Tidligere har Netscape gjort et stort nummer av at deres produkter er operativsystem-uavhengige, noe man jo vanskelig kan si om Microsofts Internett-katalog.

Nødvendig
På den annen side er det antakelig en høyst nødvendig strategi Netscape nå går inn på. De aller største internett-serverne er i dag under et press hvor man må gjøre alt som gjøres kan for å forbedre ytelsen. Serverprogramvare på operativsystemnivå vil være et godt bidrag i så måte.


Kildekode
Avtalen gjelder i to år og gir Silicon Graphics anledning til å tilpasse kildekoden for Netscapes FastTrack Serverprogramvare og legge den inn i operativsystemet Irix.

I følge Silicon Graphics kommer selskapet til å investere mer enn 250 millioner kroner i dette samarbeidet. Det skal resultere i en serie produkter i løpet av de neste 12 månedene. I første omgang komme en rask server, etterfulgt av spesialprodukter for Internett-leverandører neste år.

Annonse


Supersites
Fokus vil være den stadig sterke konsentrasjonen om Internett-leverandører og det Silicon Graphics-sjef kaller ”Web Supersites”.

– Anslagsvis 95 prosent av alle Web-servere kjøpes av 5 prosent av kundene, og viktigst der er tjenesteleverandører og supersites, sier McCracken.

I løpet av 2 år regner Silicon Graphics med at de største Internett-serverne vil være omlag 10 ganger raskere enn i dag.

Annonse


Annonse


Annonse