Arkiv

Annonse


Norges største CD-ROM produksjon

ArkivCD-ROMen gir en omfattende informasjon om energi og miljø. Den egner seg meget godt for undervisningsformål, og et klassesett vil bli tilbudt og gitt som gave til alle videregående skoler i Norge, opplyser New Media Science som ledes av Erling Maartmann-Moe.

Norvik møter statsråden
Torsdag formiddag vil den nye CD-ROMen bli lansert i Oslo. Statoils konsernsjef Harald Norvik vil da overrekke et eksemplar av CD-ROMen til statsråd Reidar Sandal i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF).

Annonse