Annonse


Danskene vokser utenlands

Tele Danmarks regnskap for første halvår i år viser en rekordvekst på utenlandsaktiviteter. Regnet på årsbasis utgjør virksomheten i utlandet nå en tredjedel av TeleDanmarks samlede aktiviteter.

Lavere resultat
Selskapet hadde et samlet nettoresultat første halvår på nærmere 1,2 milliarder norske kroner. Det er rundt 300 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Netto-omsetningen var imidlertid på nærmere 14 milliarder norske kroner, mot nesten 12 milliarder samme periode i fjor.

Resultatnedgangen skyldes avsetning av midler til BelgaCom. Danskene har 33 prosent av konsortiet ADSB, som i fjor kjøpte 49,9 prosent av aksjene i Belgacom.

Som forventet
Tele Danmark-sjefen, Hans Würtzen, uttaler i en pressemelding at resultatet er som forventet og samtidig er en bekreftelse på konsernets internasjonale vekstambisjoner.

Annonse


Til Tele Danmarks største utenlandsprosjekter hører selskapets kjøp av Talklinegruppen i Tyskland og andelen i konsortiet Connect Austria hvor også Telenor er med.

Danskene har også gått inn i Ceske Radiokomunikace i Tsjekkia, men dette er ikke med i halvårsregnskapet.

Annonse


Annonse


Annonse