Annonse


Telelov endelig til høring

Endringene i regelverket er en oppfølging av Stortingets tidligere vedtak om å avvikle resterende eneretter i telesektoren fra 1. januar neste år.

Reglene skulle normalt vært klare for lenge siden, men departemtet kunne ikke gjøre ferdig sine instillinger før EU endelig vedtok sine bestemmelser i sommer.

Stor frustrasjon
Flere aktører i det norske telemarkedet har tidligere overfor Dagens Telecom gitt uttrykk for sin frustrasjon over seindrektigheten, siden det antakelig vil innebære at det ikke vil bli reell konkurranse før langt ut i 1998.

Forbereder liberaliseringen
Post- og Teletilsynet har imidlertid fått beskjed om at de allerede kan ta skritt for å forberede liberaliseringen på basis av det som går frem i det som nå er sendt ut til høring. Dette gjelder blant annet tildeling av nummerserier til de kommende operatørene.