Morten Golimo

Annonse


Ny IT-utdanning i Bergen

Morten GolimoDet var under et møte med næringsminister Grete Knudsen mandag at adm.direktør Asbjørn Birkeland i Nera og universitetsdirektør Kåre Rommetveit ved UiB orienterte om sine felles planer for et nytt IT-studium.

Hovedfag
IT-utdanningen er tenkt å skulle gi hardt tiltrengt kompetanse på hovedfagsnivå eller høyere innen mikroelektronikk, mikrobølge- og signalteori/kommunikasjon. Dette er områder som er strategisk avgjørende for Nera, og der den norske teleleverandøren sliter med å skaffe kvalifiserte fagfolk. Fysisk institutt vil få ansvar for å utvikle tilbudet.

Telemedisin
– Planene må sees i sammenheng med det utdanningskonseptet for IT som Næringsdepartementet og Norges Forskningsråd har under utvikling. Et lignende tilbud innen telemedisin er blant annet under planlegging, sier næringsminister Grete Knudsen.

Så snart Birkelands og Rommetveits planer manifesteres i form av en konkret søknad, vil de få tilsagn om statlige IT-midler, lover næringsministeren.

Annonse


Universitetet har stipulert kostnadene ved utredningen av et slikt nasjonalt utdanningstilbud til 250.000 kroner.

IT-park
En ny IT-utdanning er ett av flere mulige samarbeidsprosjekter mellom den lokale teleleverandøren og det lokale forskningsmiljøet i anledning forsøket på å etablere en bergensk IT-park.

– Det er svært viktig at disse to sentrale institusjonene nå utvikler et samarbeid, sier næringsminister Grete Knudsen og lover økonomisk støtte til å realisere planene.

Annonse


Annonse


Annonse