Annonse


IT-eksporten stagnerer

Norsk IT-bransje kan i første halvår vise til en samlet eksport på 4,6 milliarder kroner. Dette er en økning på knappe 100 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, i følge tallene som TBL har hentet inn fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Troverdige tall
– De nedslående tallene er i samsvar med resultatene for børsnoterte norske selskaper i første halvår, og er derfor troverdige. Mens hjemmebasert industri går godt, har mange av de eksportrettede selskapene rapportert dystre halvårstall, sier bransjesjef Jørn Sperstad i IT-næringens Forening:

Lyspunkt
Men alt er ikke bare svart. Telekommunikasjon og dataprodukter er to områder som tilsynelatende representerer lyspunktene i eksportbransjen. Når det gjelder komponenteksporten, så er den halvert, i følge det foreliggende tallmaterialet.

Manglende satsning
Stagnasjonen har to årsaker, i følge bransjesjefen:

Annonse


– Nå ser vi for alvor resultatet av den manglende offentlige satsningen på IT-industrien i perioden 1990 til 94. I denne perioden ble det kun satset på sluttbrukere, ikke på industriell utvikling, sier Sperstad.

Redusert norsk konkurranseevne som følge av det sterke presset på norsk økonomi har også bidratt til den negative utviklingen.

Annonse