Stølann, Arve

Annonse


Rømmer fra Big Blue

Stølann, Arve– Situasjonen var uholdbar. Vi har i lang tid hatt tekniske problemer med Big Blue Systems. Etter at internettsidene var nede en periode, samt at mail-funksjonen ikke fungerte, valgte vi i forrige uke å skifte internettleverandør, sier daglig leder Arve Stølan i NewsWire til Dagens Telecom.

Ryddet opp
Mandag sendte nyhetsbyrået ut meldinger til pressen om skiftet av internettleverandør og at de tekniske forholdene nå skal være rettet opp.

Etter det Dagens Telecom erfarer er NewsWires server flyttet over til Powertech.

Stengte sidene i protest
Også Statnett-konsernet har med umiddelbar virkning trukket seg fra samarbeidet med Big Blue Systems. Statnetts internettsider er nå stengt.

Annonse


Advarer med rød skrift
Med rød skrift får Big Blue Systems gjennomgå på kraftdistributørens hjemmeside:

– På grunn av vedvarende tekniske problemer og manglende oppfølging fra vår internettleverandør, ser vi oss dessverre nødt til å stenge web-sidene inntil en ny permanent løsning er utviklet, skriver informasjonsavdelingen i Statnett.

Kraftsamarbeid?
– Vi vurderer nå andre samarbeidspartnere. Vi diskuterer et eventuelt internettsamarbeide med den nordiske kraftbørsen Nordpool (tidligere Statnett Marked). Bortsett fra dette har jeg ingen kommentar til samarbeidsbruddet med Big Blue Systems, sier informasjonsdirektør Tor Inge Akselsen i Statnett.

Flere trekker seg
Etter det Dagens Telecom erfarer har også flere andre bedriftskunder planer om å skifte internettleverandør på grunn av teknisk rot i Big Blue Systems.

For ett år siden hadde selskapet om lag 40 bedriftskunder. Hvor mange kunder de har nå er usikkert ettersom selskapets ledelse nekter å svare på dette og mange andre spørsmål (se egen sak).

Annonse