Arne Joramo

Annonse


Himmelske IT-verdier

Arne JoramoOlivettis «synseren» Creemers dro fram dette på et UMI-seminar i Tønsberg nylig. Creemers er til de grader imponert over Microsoft og Intel. Tallene han satte i perspektiv viser med all tydelighet hvilken enorm børsforventning de ledende IT-selskapene opplever. Ikke rart at herrene Gates og Grove med jevne mellomrom går ut og advarer mot overdrevne forventninger. Med god grunn!

Java-skeptiker
– Jeg opplever mye av fokusen på Java som «hype» eller et gedigent PR-jippo. Det er her snakk om limvare eller middelware som kanskje ikke er så fast i limet som dens fremste talsmenn hevder. Merk at for eksempel Corel snudde ryggen til Java for to uker siden. Saken er at SUN selger så det virkelig ryker hva servere og arbeidsstasjoner angår, mens det er lite konkret salg på Java-fronten. Men som PR-framstøt er Java uhyre vellykket, sa Creemers.

Han er tydeligvis er mer imponert over Grove og Gates enn McNealy. Bill Gates er ingen smågutt på PR-fronten han eller.

Klokketro på intelligens
Vi merket oss ellers at Creemers har klokketro på svært så intelligente agenter på nettet i nær framtid, selv om det vi har sett til nå har fått svært så begrensede ressurser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse