Trond Heggelund

Annonse


Siemens avventer rettsmøtet

Trond Heggelund– Vi vet ikke hva saken gjelder. Vi er ikke blitt fortalt hva som er grunnlaget for den fremsatte mistanken om et mulig markedssamarbeide. Vi kjenner ikke bakgrunnen, sier informasjonsdirektør i Siemens, Arne Nesheim.

Kjennskap til saken begrenser seg til hva pressen har skrevet om et mulig samarbeid i strid med Konkurranseloven.

Plomberte kontorer
Politiet har plombert fire av kontorene på Linderud.

– Vi håper at denne fasen avsluttes raskt. Vi lover å samarbeide effektivt og åpent med Konkurransetilsynet om prosessen som skjer videre, men innenfor de gitte fullmakter, sier Nesheim.

Annonse


Konflikt
Konkurransetilsynet ransaket Siemens-kontorene under en razzia tirsdag. Da de kom tilbake uten ny rettskjennelse torsdag, mente Siemens advokater at det ikke var grunnlag for å gi tilsynet tilgang til kontorene. Det resulterte i at Konkurransetilsynet tilkalte politiet, som plomberte kontorene.

Saken avgjøres av retten fredag.

Annonse