Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Siemens avventer rettsmøtet

OSLO: På Siemens hovedkontor på Linderud i Oslo stiller informasjonsdirektør Arne Nesheim (bildet) seg uforstående til Konkurransetilsynets påstander om et mulig ulovlig prissamarbeide mellom Siemens, ABB og Alcatel.

Trond Heggelund
– Vi vet ikke hva saken gjelder. Vi er ikke blitt fortalt hva som er grunnlaget for den fremsatte mistanken om et mulig markedssamarbeide. Vi kjenner ikke bakgrunnen, sier informasjonsdirektør i Siemens, Arne Nesheim.

Kjennskap til saken begrenser seg til hva pressen har skrevet om et mulig samarbeid i strid med Konkurranseloven.

Plomberte kontorer
Politiet har plombert fire av kontorene på Linderud.

– Vi håper at denne fasen avsluttes raskt. Vi lover å samarbeide effektivt og åpent med Konkurransetilsynet om prosessen som skjer videre, men innenfor de gitte fullmakter, sier Nesheim.

Konflikt
Konkurransetilsynet ransaket Siemens-kontorene under en razzia tirsdag. Da de kom tilbake uten ny rettskjennelse torsdag, mente Siemens advokater at det ikke var grunnlag for å gi tilsynet tilgang til kontorene. Det resulterte i at Konkurransetilsynet tilkalte politiet, som plomberte kontorene.

Saken avgjøres av retten fredag.